20 października 2021

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu „Laptop Apple MacBook Air 13,3”:

1. Postanowienia ogólne
1.1. Organizatorem konkursu „Wygraj Laptop Apple MacBook Air 13,3 ” jest Serwis pogotowie-studenckie.net.
1.2. Informacje na temat zwycięscy konkursu wysłane będą w terminie do 14 dni od daty zakończenia konkursu na adres mailowy uczestników podany w formularzu konkursowym przy przesyłaniu zgłoszenia przez uczestnika konkursu. Wszelkie pytania dotyczące konkursu należy kierować drogą elektroniczną na adres pogotowie.studenckie.net@gmail.com w tytule wpisując Konkurs.
1.3. Termin trwania konkursu został ustalony na okres od 20.10.2021 do 01.03.2022 do godz. 23.59.
1.4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 14.03.2022 roku na stronie internetowej serwisu, informacja zostanie również wysłana na adres mailowy uczestników konkursu.

2. Warunki i zasady uczestnictwa
2.1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest łączne spełnienie następujących zasad konkursu:

  • Złożenie i opłacenie w całości zamówienia w serwisie pogotowie-studenckie.net. W konkursie mogą brać udział uczestnicy, którzy złożyli zamówienia w terminie od 2010.2021 do 28.02.2022 i opłacili je w całości do dnia 28.02.2022.
  • Wysłanie formularza zgłoszeniowego do konkursu w zakładce: pogotowie-studenckie.net/konkurs w terminie do dnia 27.02.2022
  • Odpowiedzenie na pytanie konkursowe: „Opisz dokładnie w 5 zdaniach dlaczego właśnie Ty powinieneś/powinnaś wygrać Laptopa Apple MacBook Air 13,3? w terminie do dnia 27.02.2022 ”

2.2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy zatrudnieni w pogotowie-studenckie.net oraz osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, w tym członkowie komisji konkursowej.
2.3. Powołana komisja konkursowa wyłoni 1 zwycięzcę.

3. Nagrody
3.1.Komisja konkursowa wybierze 1 zwycięzcę konkursu. Zwycięzcą konkursu zostanie Uczestnik który wymyśli najciekawszą odpowiedź na pytanie konkursowe.
3.2.Nagrodami w konkursie są:

  • za zajęcie I miejsca: Laptop Apple MacBook Air 13,3″/128GB/i5

3.3.Osoby nagrodzone zostaną poinformowane o wynikach konkursu drogą mailową lub telefoniczną.
3.4. Nagroda zostanie dostarczona przesyłką kurierską lub za pośrednictwem poczty na wskazany adres.

3.5. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju. 3.6. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.
3.7.Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany sposobu przekazania nagrody, o czym poinformuje wyżej wskazane osoby.

4. Postanowienia końcowe
4.1. Osoby nadsyłające swoje zgłoszenia w ramach konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych w celach marketingowych związanych z konkursem. Przesłane dane osobowe:

  • nie będą sprzedawane jakimkolwiek innym podmiotom
  • nie będą wykorzystywane w celach innych niż przewidziane przepisami prawa
  • będą bezpiecznie przechowywane do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.

4.2.Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych skutkuje brakiem możliwości otrzymania nagrody.
4.3.Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji) oraz usunięcia z bazy danych.
4.4.Przesyłając zgłoszenie konkursowe Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie

WYBIERZ JĘZYK/ SELECT LANGUAGE
Rozpocznij czat
Potrzebujesz pomocy?
Cześć!
W czym możemy Ci pomóc?